Οδηγία ΕΕ 80/1992

Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των φόρων στα βιομηχανοποιημένα καπνά εκτός των τσιγάρων

31 Οκτωβρίου 1992