Οδηγία ΕΕ 83/1992

Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ε.Φ.Κ. που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

31 Οκτωβρίου 1992