Οδηγία ΕΕ 84/1992

Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών των Ε.Φ.Κ. για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη.

31 Οκτωβρίου 1992