Οδηγία ΕΕ 59/1995

ΟΔΗΓΙΑ Του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1995 περί των φόρων, πλήν των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασιών καπνών

06 Δεκεμβρίου 1995