Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της, προέρχεται από έγκυρες πηγές και το μεγαλύτερο μέρος του καταχωρείται και αναλύεται με αυτόματο τρόπο. Διαβάστε περισσότερα.

Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα περιεχόμενα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και να εκτελέσουν σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια. Επίσης μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές εγγράφων που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.

Τις τελευταίες 5 ημέρες προστέθηκαν έγγραφα, συλλογές εγγράφων και η Πύλη δέχτηκε επισκέψεις.

Προσωπικές επισκέψεις σε έγγραφα

Προσωπικές Αναζητήσεις