Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της προέρχεται από έγκυρες πηγές και το μεγαλύτερο μέρος του καταχωρείται και αναλύεται με αυτόματο τρόπο. Διαβάστε περισσότερα.

Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα περιεχόμενα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και να εκτελέσουν σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια. Επίσης, μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές εγγράφων που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.  Τέλος, από 1/7/2018, έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.

Τις τελευταίες 5 ημέρες προστέθηκαν έγγραφα, συλλογές εγγράφων και η Πύλη δέχτηκε επισκέψεις.