Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
78 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/05/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/06/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1276/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174 2013 ΚΦΔ ως προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη _άρθρο 25 του Συντάγματος_ Αρχή της αναλογικότητας _ Επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης και την τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας ως προς το δικαίωμα για προηγούμενη ακρόαση και επίκληση των Αρχών της χρηστής διοίκησης_της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση και της καλής πίστης_ _1690897_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/07/2018
Σελίδα 1 από 4