Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
49603 αποτελέσματα
Σελίδα 2 από 2481
Απόφαση ΔΕΔ 1570/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ_ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ_ ΠΟΛ.1068/2018_ΠΟΛ.1076/ 26-3-2015_Ε.2137/2019_ΆΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.4 ΤΗΣ ΑΠΟ 30/03/2020 Π.Ν.Π._Α 1049/2021_Ε 2062/2021_1111 _3791315_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/05/2021

Σελίδα 2 από 2481