Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
46682 αποτελέσματα
Σελίδα 2310 από 2335
Απόφαση ΔΕΔ 2169/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α του άρθρου 54 Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης φορολογίας ΜΥΦ (Δ΄ τρίμηνο) 2014. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ, δεν βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Δ’ τρίμ.:ΑΡΘΡΟ 63,14 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/13, ΠΟΛ.1252/15, ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020 _1010 _4308896_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2168/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Δ΄ τρίμ) 2014. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ μόνο για το Β΄ και Δ’ τρίμ. 2014, ενώ για το τρίτο τρίμ. δεν βρέθηκαν εκπρόθεσμες ΜΥΦ : ΑΡΘΡΟ 63,14 ν.4174/13, ΠΟΛ 1022 /2014, ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018 ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020_1111 _2319894_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2167/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α άρθρου 54 Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Α-Δ΄ τρίμηνο) 2014 - βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ εσόδων–λιανικών συναλλαγών του 1ου,2ου,3ου,4ου Τριμ 2014 από την αναζήτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ. ΑΡΘΡΟ 63,14 του ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ 1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020 _1112 _9649562_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020

Σελίδα 2310 από 2335