Απόφαση ΔΕΔ 164/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2022

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΎ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015_ ΑΡΘ.19 & 20 & 32 & 34 & 63 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΑΡΘ.12 ΤΟΥ Ν.4172/2013_1112 _9459889_

20 Ιανουαρίου 2022