134 Α' 1922

Νόμος 2963/1922

Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

03 Αυγούστου 1922