450 Α' 1936

Νόμος 230/1936

Περί καθορισμού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδος

13 Οκτωβρίου 1936