35 Α' 1947

Νόμος 211/1947

Περί κυρώσεως της εν Σικάγω τη 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

28 Φεβρουαρίου 1947