297 Α' 1952

Νόμος 2281/1952

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων φορολογικών νόμων

10 Οκτωβρίου 1952