256 Α' 1976

Νόμος 438/1976

Τουριστικά πλοία, ναυταθλητικά σκάφη, ρυθμίσεις δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων

27 Σεπτεμβρίου 1976