114 Α' 1982

Νόμος 1284/1982

Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων.

17 Σεπτεμβρίου 1982