115 Α' 1982

Νόμος 1285/1982

Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944

20 Σεπτεμβρίου 1982