Νόμος 1496/1984

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου

14 Νοεμβρίου 1984