94 Α' 1985

Νόμος 1547/1985

Κύρωση συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία για συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

22 Μαΐου 1985