95 Α' 1985

Νόμος 1548/1985

Κύρωση Σύμβασης Νομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκτρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου

23 Μαΐου 1985