222 Α' 1988

Νόμος 1809/1988

Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις

05 Οκτωβρίου 1988