223 Α' 1988

Νόμος 1810/1988

Για τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/1984 και άλλες διατάξεις

05 Οκτωβρίου 1988