147 Α' 1990

Νόμος 1905/1990

Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις

15 Νοεμβρίου 1990