8 Α' 1994

Νόμος 2180/1994

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων

02 Φεβρουαρίου 1994