233 Α' 1994

Νόμος 2273/1994

Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

27 Δεκεμβρίου 1994