54 Α' 1996

Νόμος 2390/1996

Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

21 Μαρτίου 1996