16 Α' 1999

Νόμος 2682/1999

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις.

08 Φεβρουαρίου 1999