249 Α' 1999

Νόμος 2753/1999

Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

17 Νοεμβρίου 1999