199 Α' 2002

Νόμος 3046/2002

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη­νικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

27 Αυγούστου 2002