Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 70/2008

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις

26 Ιανουαρίου 2008