ΠΟΛ. 1212/2012

«Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.»

23 Νοεμβρίου 2012