Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Φ 1188105 /2016

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A τουν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»

22 Δεκεμβρίου 2016