Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/2017

" Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής "

02 Αυγούστου 2017