Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ 1121993/2017

Τροποποίηση της αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (Β΄ 1470) απόφασης Υπουργού ΟΙκονομικών " Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων & Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε. "

10 Αυγούστου 2017