Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1071/2020

Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01

11 Μαρτίου 2020