Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1086/2020

«Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.»

13 Απριλίου 2020