Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1135/2020

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.

09 Ιουνίου 2020