Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1194/2020

Τροποποίηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β΄2070).

21 Αυγούστου 2020