Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1218/2020

«Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020»

30 Σεπτεμβρίου 2020