Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1267/2020

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2019.

07 Δεκεμβρίου 2020