Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1025/2021

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο2021»

09 Φεβρουαρίου 2021