Απόφαση ΔΕΔ 1742/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2016

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1742/30-12-2016

30 Δεκεμβρίου 2016