Απόφαση ΔΕΔ 886/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2017

Έλεγχος ΦΠΑ , αναγνώριση και έκπτωση ΦΠΑ δαπανών _8076707_

03 Απριλίου 2017