Απόφαση ΔΕΔ 1314/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικού τιμολογίου επί επιστροφής αγαθών _ Υπόχρεος στην καταβολή ΦΠΑ που αναλογεί στην αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού ο αγοραστής βάσει της απόφασης Π2869_2389_1997 _5913660_

02 Ιουλίου 2018