Απόφαση ΔΕΔ 1481/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος πριν τη μείωση του άρθρου 19 παρ 2 εδαφ ζ΄ του ΚΦΕ _7883365_

03 Σεπτεμβρίου 2018