Απόφαση ΔΕΔ 1700/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του Ν4446/2016 όταν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογικών παραβάσεων διότι ο εκδότης εικονικών τιμολογίων έχει καταχωρήσει τα εικονικά φορολογικά στοιχεία στα βιβλία του και τα έχει συμπεριλάβει στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις του _3080408_

04 Οκτωβρίου 2018