Απόφαση ΔΕΔ 1765/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Υποχρεωτική η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΜΑ προκειμένου να διορθωθεί η αντικειμενική αξία και να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση φόρου _49183_

29 Οκτωβρίου 2018