Απόφαση ΔΕΔ 1854/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Φορολογία εισοδήματος_ Επανέλεγχος χρήσεων 2006_2007 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4 και 68 παρ 2 του ν 2238_1994 _ σχετ ΠΟΛ 1100_2001 και ΠΟΛ 1194_2017 _7233790_

16 Νοεμβρίου 2018