Απόφαση ΔΕΔ 3003/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΦΙΑ 2017.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ν. 4223/2013.ΠΟΛ. 1212/2015.ΠΟΛ. 1034/2017 _9379545_

13 Ιουνίου 2018