Απόφαση ΔΕΔ 3009/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘ. 29 Ν. 3986/2011 ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ν.3620/2011 ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2015 _2185940_

14 Ιουνίου 2018