Απόφαση ΔΕΔ 3285/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΆΡΘΡΟ 4 Ν. 4172/2013 ΠΟΛ. 1201/2017 ΣΤΕ 1445/2016 _5655070_

03 Ιουλίου 2018